Jobbkraft

Jobbkraft

byter namn till Upgig

Jobbkraft blir Upgig

I samband med att vi genomför en internationell expansion av företaget har vi valt att ändra vårt namn till, Upgig.

Namnet Upgig relaterar till den starkt växande flexibla arbetsmarknaden även kallad gig-ekonomin. En annan viktig del i vår etablering på den internationella marknaden är att vi också har ett internationellt gångbart namn.

Namnändringen kommer att gälla fr.o.m. den 1 januari 2019 och vi kommer att byta ut vår visuella identitet på hemsidan, i vår app och i all övrig kommunikation.

Alla kontaktvägar samt de personer som ni arbetar med i vardagen hos oss kvarstår och verksamheten fortlöper precis som tidigare.


Tveka inte att höra av er till undertecknad på benny.grahn@upgig.com om ni har frågor eller funderingar.

Flexibel arbetskraft 

Du kan alltid nå oss på